Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hồng Nhung

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về truyền thông bảo vệ môi trường trong trường học trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 100321120211644341120219_8112021202630.pdf
 Văn bản admin08-11-2021
2 Công văn số 1006/UBND-VX ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức và bố trí nhân viên làm công tác y tế, kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1006ubsigned411202114_811202120246.pdf
 Văn bản admin08-11-2021
3 Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-sach-hoc-sinh-trung-tuyen-nh-2021-2023_2382021102127.pdf
 Văn bản admin23-08-2021
4 Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-sach-hoc-sinh-trung-tuyen-nh-2021-2023_2382021101717.pdf
 Văn bản admin23-08-2021
5 Đơn xin xét tuyển NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: don-xin-xet-tuyen_1382021183232.doc
 Văn bản admin13-08-2021
6 Thông báo hình thức tuyển sinh NH 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-tuyen-sinh-online-ngay-14082021_138202118326.doc
 Văn bản admin13-08-2021
7 Kế Hoạch Tuyển sinh NH 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-tuyen-sinh-mnhn-nam-hoc-2021-2022-2_1382021183126.docx
 Văn bản admin13-08-2021
8 CV 2116 SGDĐT - CTTTV/v thực hiện CV 2468/UBND-VX ngày 23/07/2021 của UBNDTP trong ngành giáo dục.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2116-vb-thuc-hien-cong-van-2468267202113_2772021172727.pdf
 Văn bản admin27-07-2021
9 Về việc nghiêm túc thực hiện khai báo y tế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-628-nghiem-tuc-thuc-hien-khai-bao-y-te_177202111034.pdf
 Văn bản admin17-07-2021
10 CV 2279/UBND-VX Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-2279-ubnd-ve-ap-dung-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid_1372021115335.pdf
 Văn bản admin13-07-2021
11 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chu_1372021104113.pdf
File thứ 2: cv-2279-ubnd-ve-ap-dung-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid_1372021104414.pdf
File thứ 3: thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chu_1372021115056.pdf
 Văn bản admin13-07-2021
12 Công khai Biểu 1, 2, 3, 4 theo Thông tư 36/2017/TT-BGD về chất lượng giáo dục, đội ngũ, cơ sở vật chất
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-01-chuyen-mon_1072021121932.pdf
File thứ 2: bieu-mau-01-ve-cong-khai-co-so-giao-duc-mnhn-tt-36-nam-2020-2021_1072021121932.pdf
 Văn bản admin10-07-2021
13 Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh NH 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-611-huong-dan-dieu-chinh-hinh-thuc-tuyen-sinh_37202118453.pdf
 Văn bản admin03-07-2021
14 Đơn xin xét tuyển Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: don-xin-xet-tuyen_172021134924.doc
 Văn bản admin01-07-2021
15 Thông báo số 61/MNHN tuyển sinh năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-tuyen-sinh-nam-hoc-2021-2022_172021134829.doc
61/TB-MNHN ngày 01/07/2021Văn bản admin01-07-2021
123