Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hồng Nhung

Điạ chỉ: 27 Nguyễn Văn Bảo

Điện thoại: 38941647

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hằng
Nguyễn Thị Xuân Hằng

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại riêng: 0908966781